v rekrutacja 2018/2019


technik agroturystyki (turystyki wiejskiej)

 

Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum.

 

WARUNKI PRZYJĘĆ I CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

 

1.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

 

a)

złożenie następujących dokumentów:

 

 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 

 

- podanie (na druku szkoły - do pobrania w sekretariacie),

 

 

- dwie fotografie legitymacyjne,

 

b)

opłacenie czesnego (wpisowe 30 zł przy składaniu dokumentów, 100 zł miesięcznie w czasie nauki)

 

2.

Nauka trwa 2 lata, 4 sesje egzaminacyjne w systemie zaocznym, zajęcia prowadzone są w sobotę i niedzielę ( 2 razy w miesiącu ).

3.

Absolwenci otrzymują Państwowy Dyplom ukończenia szkoły policealnej z tytułem technik agroturystyki

4.

TWP posiada osobowość prawną, a DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA TWP  status szkoły publicznej.

5.

Zapewniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną.

6.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy do szkoły odbywają się w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10

 

Informacja telefoniczna: (0-25) 792-26-76

 

Przedmioty wiodące:

 

-

obsługa ruchu turystycznego,

-

organizacja usług noclegowych,

-

żywienie turystów,

-

produkcja roślinna,

-

produkcja zwierzęca,

-

ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem,

-

język angielski zawodowy,

-

zajęcia praktyczne (obsługa ruchu turystycznego, organizacja usług noclegowych, żywienie turystów, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca).

 

Zajęcia prowadzą :

 

- nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,  

 

Po ukończeniu nauki słuchacz będzie potrafił:

Typowe miejsca pracy dla technika agroturystyki: