v rekrutacja 2018/2019


technik informatyk

 

Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum.

 

WARUNKI PRZYJĘĆ I CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

 

1.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

 

a)

złożenie następujących dokumentów:

   

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

   

- podanie (na druku szkoły - do pobrania w sekretariacie),

   

- dwie fotografie legitymacyjne,

 

b)

opłacenie czesnego (wpisowe 30 zł przy składaniu dokumentów, 100 zł miesięcznie w czasie nauki)

 

2.

Nauka trwa 2 lata ( 682 godzin zajęć ) 4 sesje egzaminacyjne w systemie zaocznym, zajęcia prowadzone są w sobotę i niedzielę ( 2 razy w miesiącu ).

3.

Absolwenci szkoły otrzymują Państwowy Dyplom ukończenia szkoły policealnej z tytułem technik informatyk.

4.

TWP posiada osobowość prawną, a DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA TWP status szkoły publicznej.

5.

Zapewniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną.

6.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zapisy do szkoły odbywają się w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10

 

Informacja telefoniczna: (0-25) 792-26-76

 

Przedmioty wiodące:

 

  teoretyczne:

-

systemy operacyjne,

-

urządzenia techniki komputerowej,

-

sieci komputerowe,

-

witryny i aplikacje internetowe,

-

systemy baz danych.

 

praktyczne:

-

pracownia urządzeń techniki komputerowej

-

pracownia sieciowych systemów operacyjnych

-

pracownia lokalnych sieci komputerowych

-

pracownia aplikacji internetowych.

 

Zajęcia prowadzą nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie:

 

mgr inż. Michał Orzechowski, mgr inż. Andrzej Wojsz, mgr Paweł Kostrzewa, mgr Paweł Wysocki, mgr inż. Barbara Ruta, mgr Edyta Solka, mgr Olga Królak

 

Po ukończeniu nauki słuchacz będzie potrafił:

 

Typowe miejsca pracy dla technika informatyki: