v rekrutacja 2018/2019


technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

Podbudowa programowa: liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe, technikum.

Szkoła dla mężczyzn i kobiet. 

 

WARUNKI PRZYJĘĆ I CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

 

1.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

 

a)

złożenie następujących dokumentów:

 

 

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 

 

- podanie (na druku szkoły - do pobrania w sekretariacie),

 

 

- dwie fotografie legitymacyjne,

 

b)

opłacenie czesnego (wpisowe 30 zł przy składaniu dokumentów, 100 zł miesięcznie w czasie nauki)

 

2.

Nauka trwa 2 lata ( 700 godzin zajęć ) 4 sesje egzaminacyjne w systemie zaocznym, zajęcia prowadzone są w sobotę i niedzielę ( 2 razy w miesiącu ).

3.

Absolwenci otrzymują: Państwowy Dyplom ukończenia szkoły policealnej z tytułem technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz uprawnienia do uzyskania licencji II stopnia pracownika ochrony fizycznej. Absolwenci mogą także ubiegać się o licencję detektywa zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych.

4.

TWP posiada osobowość prawną, a DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA TWP  status szkoły publicznej.

5.

Zapewniamy profesjonalną kadrę pedagogiczną.

6.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. ( Według prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej będzie systematycznie wzrastało zapotrzebowanie na pracowników ochrony.)

 

Zapisy do szkoły odbywają się w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10

 

Informacja telefoniczna: (0-25) 792-26-76

 

Ramowy plan nauczania ujmuje zajęcia dydaktyczne z zakresu:

 

- podstaw prawnych wykonywania  zawodu,

- prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego i finansowego,

- etyki, psychologii i socjologii pracy, ekonomii,

- organizacji pracy i zarządzania,

- kryminalistyki i kryminologii,

- organizacji ochrony osób i mienia, ochrony  konwojów,

- nauki o broni i wyszkolenia strzeleckiego,

- samoobrony i sportów walki (judo, karate, jiu-jitsu, itp.),

- praktyki zawodowe w profesjonalnych Firmach Ochrony.

 

Zajęcia prowadzą:

 

- nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie,

- doświadczeni pracownicy Służb Ochrony,

- prawnicy, oficerowie Policji.

 

Zajęcia odbywają się na : Nowoczesnej, licencjonowanej Strzelnicy Sportowej, Hali Sportowej, Sali Gimnastycznej, Siłowni.

 

Po ukończeniu nauki absolwenci będą przygotowywani do działań zapobiegających wykroczeniom:

 

- przeciwko mieniu,
- szkodom ponoszonych z ich winy oraz wtargnięciom na tereny chronione,
- Posiadają możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywania, planowania i zarządzania procesami związanymi z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

 

Typowe miejsca pracy dla technika ochrony fizycznej osób i mienia:

 

- firmy ochroniarskie świadczące usługi z zakresu ochrony obiektów i urządzeń,

- ochrona osobista,

- konwojowanie i organizacja wewnętrznych służb ochrony,

- policja lub służby specjalne,

- własna działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.